Pengenalan 简介

SAUDARA adalah pusat penyelidikan yang menumpukan kajian terhadap bidang sosio-budaya dan agama di Malaysia.