Lobi-melobi nak jadi mufti

Yang jadi berbalah bukan kerana perbezaan. Berbalah terjadi bermula dari jiwa yang suka berbalah. Jiwa berbalah itu, sama ada dengan merasakan diri kita lebih baik dari orang lain; merasakan aliran kita yang paling benar dan aliran orang lain sebagai tidak benar; merasakan aliran kita sahaja masuk ke syurga dan aliran selain kita sebagai ahli neraka; tidak bersedia belajar kebaikan dari orang lain, dan mahu orang lain perlu tunduk kepada kita.

Membedah wacana pengasingan politik dari agama

Apabila diteliti dalam tulisan beliau itu, karya itu bukan berniat jahat, sebaliknya mempunyai tujuan yang baik - untuk memastikan dunia muslim berjaya capai tujuan politik iaitu keadilan dan keamanan merentasi anutan agama, kaum dan etnik.

Beragama di musim Covid-19

Ya, ini juga bukti bahawa masyarakat Muslim di Malaysia kini semakin sedar bahawa beragama dan berakal adalah dua perkara yang tidak bercanggah. Ia saling melengkapi.

Sikap muslim terhadap isu transgender

Mufti Mesir ketika itu, Syaikh Dr Syed Tantawi (yang kemudiannya menjadi Syaikhul Azhar – Rektor Universiti al-Azhar) mengeluarkan satu fatwa – menyatakan bahawa hukum melakukan pembedahan tukar jantina bagi individu-individu yang menghidapi penyakit seperti Sally adalah harus. Walau bagaimana pun, beliau turut menjelaskan bahawa keharusan itu terikat kepada syarat-syarat yang ketat.

Jangan terlalu salahkan wanita sahaja

Adapun nusyuz dari pihak lelaki pula, seperti lelaki tidak bersetubuh dengan isteri, atau tidak memberikan nafkah dan belanja kepada si isteri, kedekut terhadap isteri dan anak-anak dan sebagainya. Ini bersandarkan kepada firman Allah dalam surah al-Nisa 4:128.

Tatu dari sisi pandangan Islam

Dalam komentar Syaikh Dr Ali Jumu’ah, dinyatakan bahawa “wasym” itu adalah proses mencucuk kulit dengan jarum sehingga mencapai tiga lapis kulit. Ia sudah pasti tidak dapat dihilangkan. Ini berbeza dengan beberapa jenis tatu yang digunapakai oleh masyarakat moden. Apatah lagi, ada jenis-jenis tatu tertentu sekadar lapisan kulit yang pertama sahaja.

Islam dan Alam Sekitar

Firman Allah, “Dia-lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui.” (Surah al-Baqarah 2:22)

Perkahwinan kanak-kanak: Melihat melampaui kitab fikah lama

Tetapi apa yang saya ingin bangkitkan adalah, sesuatu pelaksanaan hukum fikah itu perlu dilihat dari sudut konteks, perkembangan manusia yang dahulu sudah tidak sama dengan sekarang yang sudah pasti mempengaruhi keputusan implikasi kehidupan manusia, sama ada baik atau buruk.

Tabiin pernah fatwakan zakat pada bukan Muslim

Memberi zakat kepada bukan Muslim bukan sesuatu yang bercanggah dengan al-Quran, dan bukan sesuatu perkara yang baru. Malah, ia sudah difatwakan oleh ulama terdahulu, dan terkini adalah Dr Yusuf al-Qaradawi.

Rahmatan lil kafirin?

Kalimah “al-‘Alamin” bermakna alam itu, didefinisikan adalah segala makhluk yang dicipta oleh Allah. Dengan kata lain, setiap perkara yang bukan Allah, maka itu adalah alam. Ini bermakna, apabila disebut sebagai rahmat sekalian alam, sudah pasti antara termasuk dalam maknanya adalah rahmat terhadap binatang, rahmat terhadap tumbuh-tumbuhan, rahmat terhadap hutan, rahmat terhadap Muslim, malah termasuk juga rahmat terhadap bukan Muslim.

Perbezaaan Islam Fiqh dengan Islam Nilai

Pada zaman Nabi dan para sahabat, pengamalan Islam lebih kepada nilai. Dengan sebab itu, soal kemanusiaan, keadilan, keindahan, kasih sayang, kebijaksanaan dan sebagainya menjadi perkara utama dalam amalan islam ketika itu. Keadaan ini berbeza selepas kewafatan Nabi saw dan para sahabat. Pengamalan Islam sudah mula berorientasikan kepada fiqh, iaitu lebih bersifat undang-undang yang dibataskan kepada dua naratif besar – iaitu halal dan haram. Kesan dari Islam fiqh, Islam dilihat dalam bentuk yang statik dan jumud.

Menolak manipulasi agama untuk pengganasan

Dalam dunia kini, slogan “rahmatan li al-Alamin” sedang digemakan. Slogan ini diangkat oleh sebilangan ilmuwan Islam seperti Dr.Said Ramadan al-Buti dari Syria dan Ben Bayyah dari Mauritania adalah untuk menolak pendekatan pengganasan dalam dunia. Slogan yang bermaksud “memberi kasih sayang pada sekalian alam” itu, bukan sekadar berlaku di negara Arab, malah di Malaysia juga - slogan yang sama diangkat oleh pihak kerajaan yang memerintah pada hari ini.