Beragama di musim Covid-19

Ya, ini juga bukti bahawa masyarakat Muslim di Malaysia kini semakin sedar bahawa beragama dan berakal adalah dua perkara yang tidak bercanggah. Ia saling melengkapi.

Sikap muslim terhadap isu transgender

Mufti Mesir ketika itu, Syaikh Dr Syed Tantawi (yang kemudiannya menjadi Syaikhul Azhar – Rektor Universiti al-Azhar) mengeluarkan satu fatwa – menyatakan bahawa hukum melakukan pembedahan tukar jantina bagi individu-individu yang menghidapi penyakit seperti Sally adalah harus. Walau bagaimana pun, beliau turut menjelaskan bahawa keharusan itu terikat kepada syarat-syarat yang ketat.

Jangan terlalu salahkan wanita sahaja

Adapun nusyuz dari pihak lelaki pula, seperti lelaki tidak bersetubuh dengan isteri, atau tidak memberikan nafkah dan belanja kepada si isteri, kedekut terhadap isteri dan anak-anak dan sebagainya. Ini bersandarkan kepada firman Allah dalam surah al-Nisa 4:128.

不要只怪罪女人

在伊斯兰法学角度言,nusyuz可解释为丈夫或妻子,没有履行他们身为丈夫或妻子的职责。这些包括了妻子在没有合理理由下拒绝行房、辱骂和诅咒丈夫等。丈夫方面亦如此,这包括丈夫没供养妻儿,不关注妻子的性权利,辱骂和诅咒妻子,不为妻子提供教育等。

Tatu dari sisi pandangan Islam

Dalam komentar Syaikh Dr Ali Jumu’ah, dinyatakan bahawa “wasym” itu adalah proses mencucuk kulit dengan jarum sehingga mencapai tiga lapis kulit. Ia sudah pasti tidak dapat dihilangkan. Ini berbeza dengan beberapa jenis tatu yang digunapakai oleh masyarakat moden. Apatah lagi, ada jenis-jenis tatu tertentu sekadar lapisan kulit yang pertama sahaja.

伊斯兰看纹身

在马来西亚,一些州的伊斯兰宗教司,特别是联邦直辖区和彭亨州,曾发布教规,指纹身是违反伊斯兰教义的。这教规是依据《圣训》里先知所言:“先知诅咒戴假发的女人和接蓄假发的女人;诅咒纹身的女人或者求人纹身的女人。”

Islam dan Alam Sekitar

Firman Allah, “Dia-lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui.” (Surah al-Baqarah 2:22)

伊斯兰与环境

阿拉说:祂以大地作为你们的席,以天空作为你们的幕,并且从云中降下雨水,而借雨水生许多果实,做你们的给养,所以你们不要明知故犯地给真主树立匹敌。(《可兰经》第2章第22节)

Perkahwinan kanak-kanak: Melihat melampaui kitab fikah lama

Tetapi apa yang saya ingin bangkitkan adalah, sesuatu pelaksanaan hukum fikah itu perlu dilihat dari sudut konteks, perkembangan manusia yang dahulu sudah tidak sama dengan sekarang yang sudah pasti mempengaruhi keputusan implikasi kehidupan manusia, sama ada baik atau buruk.

Tabiin pernah fatwakan zakat pada bukan Muslim

Memberi zakat kepada bukan Muslim bukan sesuatu yang bercanggah dengan al-Quran, dan bukan sesuatu perkara yang baru. Malah, ia sudah difatwakan oleh ulama terdahulu, dan terkini adalah Dr Yusuf al-Qaradawi.

Rahmatan lil kafirin?

Kalimah “al-‘Alamin” bermakna alam itu, didefinisikan adalah segala makhluk yang dicipta oleh Allah. Dengan kata lain, setiap perkara yang bukan Allah, maka itu adalah alam. Ini bermakna, apabila disebut sebagai rahmat sekalian alam, sudah pasti antara termasuk dalam maknanya adalah rahmat terhadap binatang, rahmat terhadap tumbuh-tumbuhan, rahmat terhadap hutan, rahmat terhadap Muslim, malah termasuk juga rahmat terhadap bukan Muslim.

Perbezaaan Islam Fiqh dengan Islam Nilai

Pada zaman Nabi dan para sahabat, pengamalan Islam lebih kepada nilai. Dengan sebab itu, soal kemanusiaan, keadilan, keindahan, kasih sayang, kebijaksanaan dan sebagainya menjadi perkara utama dalam amalan islam ketika itu. Keadaan ini berbeza selepas kewafatan Nabi saw dan para sahabat. Pengamalan Islam sudah mula berorientasikan kepada fiqh, iaitu lebih bersifat undang-undang yang dibataskan kepada dua naratif besar – iaitu halal dan haram. Kesan dari Islam fiqh, Islam dilihat dalam bentuk yang statik dan jumud.