Kebebasan Berkepercayaan

Saya kira, semua aliran pemikiran dan mazhab, jika tidak diganggu dengan undang-undang, malahan dibiarkan bergerak secara persaingan hujah, ia boleh melahirkan kualiti beragama di Malaysia - beragama bukan sekadar ikut-ikut, tetapi beragama secara kefahaman dan penghujahan.

信仰自由

我认为,如果允许伊斯兰所有教派以论述来竞争,不受当局的干扰,这将可提升我国伊斯兰素质──穆斯林将不是盲从的信仰,而是有理念、论述的信仰。

Produk Muslim Atau Produk Kualiti

Pada saat kita gagal dalam persaingan, bagi atasi perkara itu, bukan dengan menunggang nama agama, seperti jenamakan produk sebagai “makanan sunnah”, “produk Islamik” atau sebagainya. Tindakan yang perlu adalah bukan menyalahkan produk orang lain, tetapi mengambil sikap produktiviti - mengemukakan produk yang lebih berkualiti berbanding orang lain.

穆斯林产品或有品质产品

当我们面对竞争失败时,要找出产品不销的症结,而不是依靠宗教之名,例如将产品标记为“伊斯兰(sunnah)食品”等来竞争。正确的方法不是指责别人的产品,而是采取具生产力的思维,产出比别人更有素质的产品。

Agama anak bagi ibu bapa yang berbeza agama

Dijawab bahawa dua ibu bapa yang asalnya tidak beragama Islam adalah sandaran bagi asal agama bagi si anak. Dengan itu, apabila salah seorang ibu atau bapa itu memeluk Islam, maka status agama anak itu pada asalnya adalah masih tidak beragama Islam lagi.

父母改教后孩子的信仰

在伊斯兰文本中,有一些是明确的,有一些则需要伊斯兰学者/宗教师的诠释(ijtihad)。在一些属于诠释的事项,应考虑公共利益因素,例如避免冲突。尽最大努力减少伤害,并寻求让各方都能接受的双赢智慧。

Pesanan untuk Zakir Naik

Kita tidak boleh menafikan satu faktor penting - undang-undang negara ini membenarkan agama Islam disebarkan kepada non-muslim, sedangkan agama selain Islam tidak boleh disebarkan kepada muslim. Realiti ini sedikit sebanyak memberi unsur tidak puas hati kepada masyarakat non-muslim di Malaysia.

向扎基尔建言

我们不能否认一个重要因素,这个国家的法律允许伊斯兰向非穆斯林传教,而非伊斯兰教却不能向穆斯林传教。这一现实,或多或少造成马来西亚非穆斯林社会的不满。因此,类似扎基尔反驳其他宗教观点的作为,无疑会带来问题,引起各族间的不和。

Tulisan Jawi: Ilmu atau Dakwah?

Memandangkan tulisan Jawi dianggap sebagai tulisan Islam, sewajarnya tulisan Jawi sekadar cadangan dan pilihan sahaja, bukan menjadi silibus wajib. Ia lebih bertepatan dengan prinsip al-Quran yang mengajar tiada paksaan dalam Islam.

爪夷字:知识或传教?

基于爪夷字被视为伊斯兰文字,因此爪夷字课程只应是一种推荐和选择性,不应是强制的。这才是符合伊斯兰不强迫的精神。

Ilmu terbantut kerana ketakutan

Sebelum pencerahan Eropah, kelompok gereja memegang kuasa. Mereka menghalang sebarang penyebaran ilmu yang menyalahi pemikiran mereka. Bukan sekadar dengan kuasa, malah membina ketakutan. Kesannya, Eropah berada dalam kegelapan ilmu.

知识将因恐惧而退化

在欧洲启蒙运动前,教会拥有庞大的权力。他们阻止有违他们思维的知识传播。他们不仅使用权力,也制造恐惧,结果欧洲陷入黑暗时代。当反抗者成功后,欧洲文明也日益强盛起来。最终,我们看到如今的英语社会被视为知识社会。这是我们要打造知识文明应努力学习的方向。