Poligami: Dari mana, mahu ke mana?

Tidak dinafikan, al-Quran menegaskan prinsip keadilan dalam berpoligami. Tetapi, amat ramai yang berpoligami bukan dari kalangan yang mampu berlaku adil, sebaliknya mengabaikan kewajipan terhadap anak dan isteri.

一夫多妻制 何去何从?

伊斯兰出现之前,在阿拉伯世界,一夫多妻制是基于性欲的满足,伊斯兰到来后,改变了一夫多妻制的方向,转向打造一个社会的福利需求。无论如何,不少穆斯林实行一夫多妻制是为了满足性欲。虽然,《可兰经》强调一夫多妻制需有公正的原则,但许多为夫者没有公正对所有妻儿,反而忽略了应有的责任。

Dari mana terorisme bermula?

Dengan berfikir secara kritis, seseorang itu beragama bukan lagi secara taqlid buta, tetapi melalui proses berfikir, dan menilai balik terhadap sebarang ungkapan dari agamawan. Apabila mereka boleh menilai, sudah pasti tindakan mereka akan berasaskan kepada kesan baik atau buruk, dengannya dapat mengurangkan keterlibatan mereka dengan pengganasan.

恐怖主义从何开始?

因此,教育系统特别是伊斯兰教育体系,打造批判思维遏制恐怖主义是至关重要的。因为,通过批判思维,个人不会盲从信仰,但通过思维过程,评估任何宗教师的表述。当人们可以判断时,他们的行动将依据好的或坏的影响来决定,从而减少他们参与恐怖主义行动机会。

Isu Islam-Melayu: Ulangtahun pertama PH

Dari sudut persepsi pula, amat jelas PAS-UMNO berusaha mencipta gambaran kononnya kerajaan PH didominasi oleh DAP. Lebih dahsyat, persepsi yang direka ini diterima oleh kebanyakan masyarakat Melayu, malah dari kalangan yang pernah memberi sokongan kepada PH.

希盟执政一周年:马来人及伊斯兰课题

从观感上,明显的伊党─巫统试图制造一种印象,就是希盟政府被民主行动党主导。更严重的是,大多数马来社会都接受这样的印象,即使是那些曾经支持希盟的人。

Pesta Buku

Semasa saya berkunjung di Indonesia, saya mahu mencari bahan bacaan dalam bahasa Melayu berkenaan seni perang Sun Tzu, sejarah perang Hitler dan berkenaan agama Hindu. Bahan bacaan ini amat sukar didapati di Malaysia, tetapi amat mudah didapati, malah terdapat dalam banyak versi di Indonesia.

从书展看大马穆斯林

当我到印尼书展时,我会想找有关孙子兵法、希特勒战争史和有关兴都教的马来文读物。这种马来文读物在我国非常难找,但在印尼非常容易找到,而且有许多不同的版本。

伊斯兰与君主制

他们总结出,在伊斯兰,权位应是依据能力而非世袭来安排。至于继承者的条件,这一派伊斯兰学者认为,继承者必须符合两项基本要求,即能力和诚信。

Islam dengan Monarki

Dari dua hujah wahyu ini, mereka menyimpulkan bahawa politik dalam Islam itu berdiri atas asas kelayakan, bukan berasaskan kepada keturunan. Dalam menghuraikan kelayakan, mereka meletakkan kepada dua asas, iaitu berkemampuan dan amanah. Ini disandarkan kepada beberapa ayat al-Quran, Surah Yusuf 12:55, Surah al-Qisas 28:26 dan Surah al-Baqarah 2:247. 

我国伊斯兰为何倾向保守?

到这些国家深造的马来穆斯林,心理上也会受到影响,当他们返回我国时,他们的社交圈也有所局限。他们与不同的宗教社区和族群沟通时,会感到不自在。因此,他们多少都会对非穆斯林存有偏见。更何况,马来西亚的政治发展仍然是以种族和宗教为取向。

Mengapa tafsiran Islam di Malaysia cenderung konservatif?

Pengamalan Islam di negara lain, ada kalanya berbeza dengan pengamalan Islam di Malaysia, bergantung kepada tafsiran masing-masing. Lantas saya diajukan soalan, mengapa pengamalan Islam di Malaysia, lebih cenderung kepada penafsiran yang sempit?