Print Friendly, PDF & Email

Dalam satu kenyataan baru-baru ini, Presiden PAS menyatakan bahawa pemimpin perlu berbangsa Melayu dan beragama Islam. Kenyataan tersebut mengundang banyak respon. Ia dapat dilihat dalam banyak komen di laman Facebook dan Twitter.

Dalam kenyataan tersebut, Presiden PAS menganggap bahawa melarang bangsa dan penganut agama selain Islam sebagai pemimpin adalah ajaran Islam. Apabila agama Islam dikaitkan, maka ia melahirkan pelbagai persoalan. Apakah ia benar atau tidak? Di manakah konsep merit dalam pentadbiran politik?

Politik muslim

Sejak dalu, selepas era Nabi dan khalifah yang empat (Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib), pentadbiran politik yang melibatkan umat Islam bergerak atas asas dinasti monarki. Bermula dari seorang pemimpin yang bernama Muawiyyah bin Abi Sufyan yang dinasti itu dikenali sebagai Monarki Umawiyah.

Pemerintahan tersebut berakhir dengan kejatuhan, yang kemudian naik pula sebuah dinasti yang dikenali Monarki Abbasiyah dan kemudiannya jatuh dan naik pula sebuah Dinasti yang bernama Monarki Osmaniyyah. Pada tahun 1924, dinasti bernama Monarki Osmaniyyah ini pula jatuh – berakhir di Turki. Dari situ, bermula pentadbiran sekular di sana.

Sejak sekian lama, pentadbiran politik berasaskan anutan agama pemerintah menjadi amalan politik umat Islam. Dengan sebab itulah, ramai ilmuwan Islam menulis perbahasan Islam berkenaan politik berorientasikan agama pemerintah. Apatah lagi, kebanyakan penulis buku politik umat Islam adalah kalangan yang “makan gaji” dengan kerajaan yang berkuasa.

Buku-buku itu dijadikan rujukan umat Islam sehingga hari ini. Dengan itu, wacana umat Islam berkenaan dengan politik, tidak pernah lepas dari tajuk agama pemerintah. Makanya, terkeluarlah kenyataan sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden PAS. Sebenarnya, ia bukan sekadar di mulut Presiden PAS. Malah, ia juga adalah kepercayaan ramai umat Islam dalam dunia – tidak kira di Malaysia, mahupun di negara-negara Arab.

Demokrasi

Konteks politik era dahulu sudah tidak sama dengan era kini. Apatah lagi di Malaysia dan beberapa negara yang mengamalkan demokrasi. Ini kerana, demokrasi berdiri atas suara majoriti. Sesiapa sahaja yang mendapat suara majoriti, maka dia layak memerintah, tidak kira apa anutan agamanya dan apa bangsanya.

Bagi ilmuwan Islam di dunia, dalam menanggapi demokrasi pula terbahagi kepada beberapa sikap. Bagi mereka yang mengambil sikap menerima demokrasi, pertama, menerima demokrasi dengan bersyarat. Kedua, menerima demokrasi secara mutlak.

Bagi kalangan pertama, mereka beranggapan demokrasi sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pandangan Islam dalam pentadbiran politik. Pun begitu, tidak boleh dilanggar batasan Islam dalam tafsiran mereka. Dengan itu, mereka hanya membenarkan muslim sahaja menjadi ketua kerajaan.

Bagi kalangan kedua pula, mereka percaya bahawa demokrasi perlu diterima secara mutlak. Ia bukan sekadar mekanisma menyampaikan pandangan Islam, tetapi ia adalah cara bagaimana terlibat sama dalam pentadbiran negara secara sihat. Dengan itu, apabila non-muslim mendapat suara majoriti, mereka akan mendokong keputusan tersebut dengan dada yang terbuka.

Dalam wacana umat Islam kontemporari, antara ilmuwan Islam yang terkenal di dunia yang berpendapat sebegitu adalah Dr.Rashid Ghanoushi yang kini tinggal di Tunisia. Dalam salah satu komentar, beliau menjelaskan bahawa faktor konteks dinasti yang berbeza dari konteks demokrasi, menjadikan wacana politik era dahulu tidak wajar diteladani lagi.

Merit

Dalam pentadbiran dinasti – monarki Umawiyah, Abbasiyah dan Osmaniyyah; pemerintah umpama tuan kepada rakyat. Rakyat pula umpama hamba kepada pemerintah. Dengan sebab itu, pemerintah tidak boleh dijatuhkan oleh rakyat. Turun naik sesuatu pemerintah, selalunya tercetus peperangan dan pertumpahan darah.

Keadaan ini sudah pasti berbeza dengan demokrasi – pemerintah umpama pekerja kepada rakyat. Di Malaysia, pemerintah diberikan kuasa mengurus hal ehwal rakyat selama lima tahun. Selepas lima tahun, rakyat diberikan hak pula untuk meneruskan khidmat pemerintah, ataupun menukar pemerintah yang lain pula.

Apabila pemerintah umpama pekerja kepada rakyat, dan rakyat umpama tuan, makanya asas pelantikan pekerja yang perlu diangkat. Dalam al-Quran, dicadangkan dua perkara: kemampuan dan amanah.

Hal ini merujuk kepada satu kisah dalam al-Quran, berkaitan Nabi Musa yang berjumpa dengan Nabi Syuaib di satu perkampungan yang dikenali sebagai Madyan. Ketika itu, Nabi Syuaib diberi nasihat oleh dua anak gadisnya dengan menyatakan bahawa Nabi Musa mempunyai dua perkara tersebut: pertama, kemampuan dalam mengurus kerja, dan kedua,  mempunyai sifat amanah. Dengan dua alasan itu, Nabi Syuaib mengambil Nabi Musa bekerja dengan beliau. Firman Allah dalam al-Quran: “Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja adalah yang ada kekuatan (kemampuan membuat kerja) dan ada sifat amanah.” (Surah al-Qasas 28:26)

Pemerintah yang dilantik berasaskan kepada dua sifat ini (kemampuan dan punyai sifat amanah), kerajaan di bawah kelolaannya akan memberi kebaikan kepada rakyat, tidak kira apa anutan agamanya, dan tidak kira apa bangsa dan warna kulitnya.

Penutup

Kita sedar bahawa wacana politik dalam kerangka umat Islam di Malaysia masih dalam kerangka perkauman dan anutan agama. Namun begitu, tidak bermakna soal merit merentasi anutan agama dan kaum tidak perlu diangkat.

Wacana merit merentasi anutan agama dan kaum ini, jika diangkat sudah pasti akan melahirkan pelbagai polemik politik, malah dalam dewan-dewan kuliah universiti dan masjid  dan surau. Dengan itu, dalam pada mengangkatnya, tidak boleh diabaikan faktor hikmah dan bijaksana.

*Disiarkan di Oriental Daily (13 Oktober 2019): https://www.orientaldaily.com.my/news/wenhui/2019/10/13/310228

Facebook Comments