Entries by Wanji

Lobi-melobi nak jadi mufti

Yang jadi berbalah bukan kerana perbezaan. Berbalah terjadi bermula dari jiwa yang suka berbalah. Jiwa berbalah itu, sama ada dengan merasakan diri kita lebih baik dari orang lain; merasakan aliran kita yang paling benar dan aliran orang lain sebagai tidak benar; merasakan aliran kita sahaja masuk ke syurga dan aliran selain kita sebagai ahli neraka; tidak bersedia belajar kebaikan dari orang lain, dan mahu orang lain perlu tunduk kepada kita.

Membedah wacana pengasingan politik dari agama

Apabila diteliti dalam tulisan beliau itu, karya itu bukan berniat jahat, sebaliknya mempunyai tujuan yang baik – untuk memastikan dunia muslim berjaya capai tujuan politik iaitu keadilan dan keamanan merentasi anutan agama, kaum dan etnik.

谈政教分离

阿里阿杜拉齐用两种分类来解释先知:首先,先知是宗教的使者。其次,先知是一位政治家。对他来说,先知不一定是政治人物。因此在理解先知穆罕默德时,也应如此。

Benci non-muslim bukan tuntutan Islam

“Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.”

Beragama di musim Covid-19

Ya, ini juga bukti bahawa masyarakat Muslim di Malaysia kini semakin sedar bahawa beragama dan berakal adalah dua perkara yang tidak bercanggah. Ia saling melengkapi.

Solat Jumaat dan Covid-19

Pesanan seorang ulama Islam pada kurun ke 14 yang bernama al-Imam Syatibi yang pernah berkata: “Syariah itu diturunkan untuk memberi kebaikan kepada semua hambaNya (manusia)”.

Sikap muslim terhadap isu transgender

Mufti Mesir ketika itu, Syaikh Dr Syed Tantawi (yang kemudiannya menjadi Syaikhul Azhar – Rektor Universiti al-Azhar) mengeluarkan satu fatwa – menyatakan bahawa hukum melakukan pembedahan tukar jantina bagi individu-individu yang menghidapi penyakit seperti Sally adalah harus. Walau bagaimana pun, beliau turut menjelaskan bahawa keharusan itu terikat kepada syarat-syarat yang ketat.

Jangan terlalu salahkan wanita sahaja

Adapun nusyuz dari pihak lelaki pula, seperti lelaki tidak bersetubuh dengan isteri, atau tidak memberikan nafkah dan belanja kepada si isteri, kedekut terhadap isteri dan anak-anak dan sebagainya. Ini bersandarkan kepada firman Allah dalam surah al-Nisa 4:128.

不要只怪罪女人

在伊斯兰法学角度言,nusyuz可解释为丈夫或妻子,没有履行他们身为丈夫或妻子的职责。这些包括了妻子在没有合理理由下拒绝行房、辱骂和诅咒丈夫等。丈夫方面亦如此,这包括丈夫没供养妻儿,不关注妻子的性权利,辱骂和诅咒妻子,不为妻子提供教育等。

Tatu dari sisi pandangan Islam

Dalam komentar Syaikh Dr Ali Jumu’ah, dinyatakan bahawa “wasym” itu adalah proses mencucuk kulit dengan jarum sehingga mencapai tiga lapis kulit. Ia sudah pasti tidak dapat dihilangkan. Ini berbeza dengan beberapa jenis tatu yang digunapakai oleh masyarakat moden. Apatah lagi, ada jenis-jenis tatu tertentu sekadar lapisan kulit yang pertama sahaja.

伊斯兰看纹身

在马来西亚,一些州的伊斯兰宗教司,特别是联邦直辖区和彭亨州,曾发布教规,指纹身是违反伊斯兰教义的。这教规是依据《圣训》里先知所言:“先知诅咒戴假发的女人和接蓄假发的女人;诅咒纹身的女人或者求人纹身的女人。”

Islam dan Alam Sekitar

Firman Allah, “Dia-lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui.” (Surah al-Baqarah 2:22)