Print Friendly, PDF & Email

Mahkamah Syariah di Terengganu memutuskan bahawa dua orang perempuan yang melakukan amalan lesbian (Arab : musahaqah) sebagai bersalah. Dengan itu, dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM3300, dan sebatan sebanyak 6 sebatan.

Sebelum ini sebagaimana kata Ketua Hakim Syarie Sabah, Datuk Jasri Nasip Matjakir, amalan sebatan dalam dewan mahkamah syariah yang disaksikan oleh orang ramai sudah berlaku di Sabah melibatkan dua orang pesalah.

Ketika mahkamah syariah di Terengganu memulakan hukuman sebat secara terbuka, pada bulan Mei baru-baru ini, Acheh yang melaksanakan hukuman sedemikian sejak tahun 2015 telah mengambil keputusan untuk memansuhkan hukuman terbabit.

Dalam temuramah dengan wartawan, Wali Kota Acheh ketika itu menyatakan bahawa tujuan pemansuhan itu kerana mahu mengelak keburukan lebih besar, iaitu penyebaran aib pada pesalah yang dihukum. Ini kerana, Islam adalah agama yang amat mementingkan konsep penjagaan maruah manusia.

Dengan dua keadaan ini, sudah pasti melahirkan persoalan: Antara Acheh dan Terengganu, manakah yang mengikut Islam?

Syariah

Perkara utama yang perlu diketahui bahawa syariah adalah sesuatu ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan menerusi al-Quran dan Hadis, yang muslim mempercayainya bahawa ia tidak akan salah sama sekali. Dengan demikian, mana-mana muslim yang menolaknya, dianggap sebagai terkeluar dari Islam (murtad).

Selain istilah syariah, terdapat satu lagi istilah, iaitu fiqh (ada tulisan: Fekah), iaitu kefahaman ilmuwan-ilmuwan muslim terhadap teks al-Quran dan Hadis. Kefahaman mereka itu, kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Memandangkan ada kemungkinan salah, makanya pemahaman itu tidak salah untuk ditolak.

Kesalahan lesbian

Dalam kalangan ilmuwan muslim, amalan lesbian dianggap sebagai berdosa. Walaupun berdosa, tidak terdapat satu ayat al-Quran atau Hadis pun yang menyatakan bahawa ia dikenakan sebarang hukuman.

Walau bagaimanapun, ilmuwan muslim berpendapat bahawa amalan tersebut tetap perlu dijatuhkan hukuman. Alasan mereka untuk mengelak dari kerosakan etika dan budaya sesuatu masyarakat muslim.

Bentuk hukuman itu pula sudah pasti datang dari rekacipta Ilmuwan muslim, dengan dibandingkan dengan hukuman bagi kesalahan yang termaktub dalam al-Quran. Caranya, dengan melihat unsur kesamaan. Misalnya, dalam al-Quran ada menyebut tentang hukuman bagi kesalahan zina (Melayu:persetubuhan luar nikah); iaitu dengan disebat sebanyak seratus sebatan dan dilakukan dalam keadaan disaksikan beberapa orang Islam (Surah al-Nur 24 : 2), maka mereka mengambil hukuman itu diadaptasi bagi kesalahan lesbian.

Sebatan

Tidak terdapat satu ayat al-Quran atau Hadis yang menyatakan bahawa pesalah lesbian perlu disebat. Yang ada dalam al-Quran dan Hadis, hukuman sebat bagi kesalahan zina, qazaf (Melayu: menuduh orang berzina tanpa bukti) dan minum arak.

Justeru, tindakan mahkamah syariah di Terengganu yang sebat enam sebatan itu bukan diambil dari al-Quran, tetapi datang dari pandangan ilmuwan Muslim (merujuk kepada enakmen Jenayah Syariah (Takzir) Terengganu 2001 yang dicadangkan oleh PAS semasa memerintah Terengganu dahulu).

Apabila amalan itu adalah rekacipta ilmuwan-ilmuwan Muslim (yang dipilih oleh PAS), bermakna ia tidak salah untuk ditolak. Lebih-lebih lagi tidak boleh didakwa amalan mereka itu sebagai syariah.

Di khalayak terbuka?

Dalam al-Quran, tidak dinyatakan langsung hukuman dilakukan di khalayak awam. Tetapi, yang wujud adalah dilakukan hukuman sebatan seratus sebatan bagi pesalah zina, dan dilaksanakan itu perlu disaksikan satu pihak dari kalangan orang Islam.

Maka dengan demikian, ada ilmuwan Islam menafsirkan bahawa hukuman itu boleh sahaja dilakukan di tempat tertutup dengan dihadiri seorang muslim; ada pula kata dihadiri dua orang; ada pula kata tiga orang dan begitulah seterusnya. Dalam ramai-ramai ilmuwan muslim itu, ada seorang ilmuwan bernama al-Imam al-Hasan al-Basri yang hidup. Beliau menafsirkan maksud ayat itu bahawa ia dilakukan di tempat terbuka.

Justeru itu, yang jelas dalam al-Quran adalah pelaksanaan hukuman di khalayak awam adalah penafsiran ilmuwan Islam, bukan hukum al-Quran. Dan lagi, ia dilaksanakan ke atas kesalahan zina sahaja.

Maknanya, kesalahan lesbian, tidak terdapat satu ayat al-Quran atau Hadis pun yang menyatakan bahawa ia dilakukan di khalayak awam. Dengan ini, jelas bahawa apa yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah Terengganu itu adalah cadangan yang datang daripada ilmuwan muslim sahaja yang diistilahkan sebagai Takzir.

Ilmuan bukan wahyu

Masalah besar berlaku di Malaysia, apabila sesuatu perkara yang berkaitan muslim dijenamakan sebagai “Islam” dan “syariah”. Penjenamaan sebegini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Contohnya, penjenamaan Bank Islam, Parti Islam, Mahkamah Syariah, Hotel Syariah dan sebagainya.

Kesannya, sebarang tindakan yang dilakukan oleh badan-badan ini, maka terus dianggap sebagai mengikut Islam dan syariah, walaupun kadangkala amalan mereka itu tidak bersumberkan al-Quran dan Hadis.

Demikian dengan penjenamaan Mahkamah Syariah. Walaupun tindakan dan keputusan mereka itu hanya pandangan ilmuwan-ilmuwan muslim sahaja, tetapi terus dipercayai sebagai syariah. Maka dengan demikian, apabila wujud pihak yang berbeza pendapat, maka dituduh sebagai berbeza dengan syariah; apabila wujud pihak yang mengkritik kelemahan pada pentadbiran mereka, maka dituduh mengkritik syariah.

Kesimpulan

Dari perbahasan ini, dapat disimpulkan seperti berikut:

Pertama, pelaksanaan hukuman sebatan kepada pesalah lesbian bukan bersumberkan al-Quran dan al-Hadis, tetapi ia sekadar pandangan ilmuwan muslim yang diistilahkan sebagai Takzir.

Kedua, pelaksanaan hukuman di tempat terbuka adalah penafsiran ulama yang bernama al-Imam al-Hasan al-Basri. Itupun, hanya bagi kesalahan zina.

Ketiga, memandangkan hukuman itu sekadar pandangan ilmuwan muslim, sudah pasti tidak salah untuk dikritik pelaksanaan tersebut. Malahan, muslim yang mengkritik tidak boleh dituduh sebagai terkeluar Islam (murtad).

Keempat, Acheh bukan sekadar berlaku kritikan, malahan berlaku pemansuhan terhadap hukuman tersebut.

Kelima, Islam menekankan bahawa seseorang pesalah yang dihukum, tidak boleh diaibkan peribadinya. Nabi saw pernah melarang umat Islam dari mengaibkan orang yang melakukan kesalahan, terutama apabila ia telah dihukum.

*Disiarkan di Oriental Daily (13 Sept 2018): http://www.orientaldaily.com.my/s/259551

Facebook Comments