Print Friendly, PDF & Email

Baru-baru ini, berlaku wacana dalam media berkenaan dakwaan kononnya Islam membenarkan suami memukul Isteri. Ia rentetan dari tersebarnya satu keratan modul pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam modul itu, ada tercatat berkenaan soalan yang berkaitan memukul isteri yang nusyuz.

Memukul isteri yang nusyuz ini, hakikatnya wujud dalam al-Quran; iaitu dalam surah al-Nisa’, ayat 34, iaitu firman Allah yang bermaksud, “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan ‘pukullah’ (dharb) mereka.”

Dalam ayat ini, dijelaskan bahawa perempuan yang nusyuz terhadap suaminya, si suami boleh melakukan beberapa perkara yang dicadangkan, iaitu (a) memberi nasihat, dan (b) pisahkan mereka dari tempat tidur, dan (c) “pukul” mereka.

Apa yang menjadi perbahasan, apabila dalam ayat ini, digunakan kalimah “dharb” yang rata-ratanya diterjemah sebagai “pukul”. Justeru, ramai menafsirkan bahawa Islam adalah agama yang membenarkan suami memukul isteri.

Walau bagaimana pun, wacana ringkas ini dibawa kepada dua tajuk besar, iaitu (a) maksud isteri yang nusyuz, dan (b) maksud “dharb” yang diterjemah rata-rata muslim sebagai pukul.

Nusyuz

Pelbagai ulasan dari para ilmuwan muslim berkenaan maksud bagi isteri yang nusyuz. Ada sebilangan ulama kata, tindakan isteri yang melahirkan kemarahan suami; ada kata, isteri yang buruk kelakuannya terhadap suami; ada kata, isteri yang tidak mahu bersetubuh ketika diajak oleh suami.

Didapati semua pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat, nusyuz adalah isteri yang melanggar ketaatan suami dalam perkara yang Allah wajibkan isteri lakukan terhadap suami, seperti isteri tersebut berzina dengan lelaki yang lain. Pendapat ini disandarkan kepada hadis saheh bahawa Nabi saw ada berkata dalam khutbah Wada’ yang bermaksud, “Takutlah kamu kepada Allah yang bersebabkan wanita (isteri). Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Telah halal kepada kamu kemaluan mereka (setubuh) dengan kalimah Allah. Menjadi tanggungjawab kepada mereka bahawa seseorang yang kamu tidak sukai duduk bersama mereka atas tempat tidur kamu. Jika mereka lakukan juga, maka pukullah mereka (dharb) dengan pukulan yang tidak membahayakan.”

Justeru, si isteri yang tidak taat kepada suami dalam perkara yang tiada kaitan dengan perintah yang Allah wajibkan, maka perempuan tersebut tidak boleh disebut sebagai Nusyuz. Ekoran itu, tidak disebut nusyuz terhadap isteri ke rumah ibu bapanya tanpa persetujuan si suami, atau isteri yang menolak bersetubuh dengan suami kerana kepenatan dan sebagainya.

Makna “Dharb”

Kalimah “dharb” yang diterjemah sebagai “pukul” itu, dibahas dan dibincangkan seperti berikut;

Tafsiran pertama: Ini adalah tafsiran yang paling popular dalam kalangan ilmuwan muslim dalam dunia, iaitu, ia ditafsirkan sebagai benar-benar memukul isteri. Dalam pada itu, memukul yang dimaksudkan itu, Ibn Abbas menyatakan pukul yang tidak memberi bahaya, seperti memukul dengan menggunakan kayu sugi (berus gigi). al-Hasan al-Basri pula menyatakan, pukul itu tidak mendatangkan bekas pada kulit. Ini berdasarkan kepada hadis di atas. Justeru, andai memukul itu dengan cara tapak tangan yang terbuka dengan menepuk pada badan kecuali muka, maka itu pun sudah memadai.

Hujah mereka merujuk kepada hadis di atas, bahawa Nabi berkata, “maka pukullah mereka (dharb) dengan pukulan yang tidak membahayakan.”

Dalam pada itu, pukul itu tidak dibenarkan dilakukan di muka. Nabi Muhammad saw ada berkata, “Apabila seseorang kamu memukul, maka hindari dari muka.”

Tafsiran kedua: Andai memukul itu bermaksud memukul secara fizikal, sepertimana dalam penafsiran pertama, didapati ia ada bercanggah dengan satu hadis saheh yang Nabi melarang memukul hamba dengan menggunakan alat.

Dalam Hadis, seorang sahabat bernama Abu Mas’ud al-Ansari memukul hambanya. Ketika beliau sedang memukul, kedengaran suara Rasulullah menjerit di belakangnya menghalang tindakan itu.

Dengan Hadis ini, kelompok ini nyatakan bahawa kalimah “al-Dharb” yang dimaksudkan dalam ayat al-Quran bukan bermaksud memukul pada anggota badan isteri nusyuz, tetapi cukup sekadar memukul sesuatu yang berada di keliling isteri tersebut dengan tujuan untuk mendidik dan memberi ketakutan agar tidak mengulangi lagi tindakan nusyuz tersebut.

Hujah mereka adalah perbezaan penggunaan kalimah “dharb” yang berbeza dengan makna “jild” yang digunakan dalam al-Quran. Ini kerana, pesalah zina (surah al-Nur, ayat 2), dan bagi pesalah qazaf (Surah al-Nur, ayat 4) digunakan kalimah “jild”, sedangkan dalam ayat nusyuz ini digunakan kalimah “dharb”.

Dari sudut bahasa Arab, kalimah “jild” dan “dharb” memberi maksud yang berbeza. Jild adalah pukulan yang sehingga kena kulit. “Dharb” pula, tidak semestinya kena pada kulit. Makanya, berdasarkan ayat ke 34, surah al-Nisa’ yang diterjemah ramai sebagai pukul itu, mereka menafsirkan bukan semestinya memukul pada badannya, tetapi memukul sesuatu benda yang berada di kelilingnya pun sudah termasuk maksud memukul.

Tafsiran ketiga: Kalimah “dharb” dalam ayat itu bukan bermaksud pukul secara fizikal, sebaliknya “memisahkan atau menceraikan” isteri yang nusyuz itu dengan baik.

Mereka berhujah dengan merujuk kepada ayat al-Quran lain yang menggunakan kalimah “dharb” yang bermaksud sebagai “memisahkan” seperti al-Quran ada menyatakan pemisahan antara orang beriman dan orang munafiq pada hari akhirat kelak. Dalam ayat tersebut, proses pemisahan itu digunakan kalimah “al-Dharb” (Surah al-Hadid 57 : 13). Begitu juga, ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa “memisahkan” atau “membelah laut” dengan menggunakan tongkatnya. Dalam ayat itu, proses memisahkan dan membelah laut itu digunakan kalimah “al-Dharb” (Surah al-Syu’ara 26 : 63).

Maka dengan itu, mereka tafsirkan “dharb” dalam ayat tersebut bukan bermakna pukul isteri, tetapi ceraikan isteri dengan cara yang baik. Ini bersesuaian dengan maksud ayat al-Quran yang lain yang meminta cerai isteri dengan cara yang baik (Surah al-Baqarah 2 : 229).

Kesimpulan

Dari perbahasan ringkas ini, dapat disimpulkan seperti berikut:

Pertama, seseorang isteri yang telah melakukan maksiat yang berbentuk wajib isteri itu tunaikan terhadap suaminya, disebut sebagai isteri yang nusyuz.

Kedua, al-Quran nyatakan cara untuk atasi isteri yang nusyuz, iaitu dengan suami itu memberi nasihat, dan pisahkan dari tempat tidur, dan “memukul”.

Ketiga, maksud “memukul” isteri dalam ayat tersebut didapati ada tiga tafsiran; iaitu, (pertama) pukul secara fizikal, seperti tepuk atau dengan kayu sugi (berus gigi) pada mana-mana anggota badan mereka kecuali muka. Itupun, bersyarat bahawa ia tidak memberi bahaya dan tidak meninggalkan sebarang kesan. (kedua), pukul yang dimaksudkan bukan pukul pada anggota badan isteri, tetapi sekadar memukul pada mana-mana benda lain di keliling isteri itu agar dia tidak mengulangi perbuatan nusyuz, dan (ketiga) memisahkan isteri dari perkahwinan, iaitu dengan menceraikan mereka dengan cara yang baik.

*Disiarkan di Oriental Daily (27 September 2018): http://www.orientaldaily.com.my/s/261394

Facebook Comments