Print Friendly, PDF & Email

Sistem monarki bukan satu sistem politik yang baru. Semenjak zaman ahli falsafah Yunani, wacana berkenaan keabsahan monarki telah dibincangkan sedemikian rupa. Dengan sebab itu, monarki sudah wujud sebelum zaman Islam lagi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad –  di samping terdapat sistem kabilah dan sistem tuan tanah dalam politik, terdapat beberapa wilayah yang sekitar Mekah dan Madinah yang sudah mengamalkan sistem monarki.

Di Mesir (Egypt) yang kini dikenali Republik Arab Mesir, sebelum zaman Nabi Musa pun, sudah diamalkan pemerintahan Monarki – dalam bahasa bahasa Mesir kuno (Qibti), raja mereka dipanggil sebagai Firaun.

Al-Quran juga pernah mengisahkan pemerintahan Nabi Sulaiman yang ditafsirkan ramai ilmuwan muslim sebagai pemerintahan Monarki. Hujah mereka, Nabi Sulaiman menjadi penguasa sebagai menyambung pemerintahan bapa beliau, Nabi Daud – yang Nabi Daud itu pula mengambil pemerintah dari bapa mertuanya, iaitu Raja Talut.

Era Nabi

Dari sudut Islam, sudah pasti sistem pemerintahan yang perlu dijadikan sandaran adalah merujuk kepada amalan Nabi Muhammad saw. Paling tidak pun, cara pemerintahan khalifah selepas Baginda, iaitu pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Osman bin Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Apatah lagi, Nabi pernah menyatakan bahawa mereka adalah teladan sebaik-baiknya.

Walaupun sistem monarki sudah wujud sebelum kelahiran Nabi, didapati Nabi saw dilantik menjadi ketua kerajaan di Madinah tanpa melibatkan amalan sistem monarki.

Sebagaimana yang sedia maklum, Nabi berasal dari Mekah. Pun begitu, pada peringkat awal Nabi saw sampai di Madinah, Baginda diterima oleh majoriti rakyat Madinah — penerimaan dari masyarakat yang terdiri dari kepelbagaian bangsa dan anutan agama itu, bukan kerana faktor keturunan, tetapi berdasarkan persetujuan rakyat Madinah (ketika itu bernama Yasrib).

Sebelum kewafatan, Nabi Muhammad tidak pernah berpesan agar pelantikan ketua kerajaan semestinya dari “darah dan keturunan” Nabi. Jelas, bahawa Nabi saw tidak mengamalkan Monarki dalam berpolitik.

Era Khalifah

Nabi saw pernah berpesan agar mencontohi empat orang sahabat Baginda; Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib.

Menarik untuk direnung, bahawa selepas kewafatan Nabi, berlaku kekecohan berkenaan pelantikan ketua kerajaan Madinah – masyarakat peribumi Madinah berkempen agar pelantikan ketua kerajaan perlu dari kalangan masyarakat peribumi, bukan lagi daripada masyarakat Mekah yang berhijrah ke Madinah.

Namun, dengan kebijaksanaan ucapan beberapa tokoh yang berasal dari Mekah seperti Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin al-Khattab, akhirnya semua hadirin di Dar al-Nadwah (lebih kurang macam dewan rakyat pada zaman kini) bersetuju untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai ketua kerajaan Madinah, walaupun beliau bukan dari kalangan peribumi Madinah.

Bukan sekadar Abu Bakar, malah Umar bin al-Khattab juga bukan peribumi Madinah – ketika Abu Bakar al-Siddiq hampir dengan kematian, beliau berpesan agar rakyat Madinah menerima pelantikan Umar bin al-Khattab sebagai ketua kerajaan Madinah. Dengan kebijaksanaan yang terserlah pada diri Umar sejak era Nabi masih hidup, menyebabkan pelantikan beliau diterima tanpa bantahan.

Pemerintahan Umar amat gemilang, malah pemerintahannya terkenal di seantero dunia. Pun begitu, beliau dibunuh. Pada saat hampir dengan kematian, beliau mencalonkan beberapa nama untuk diserahkan pelantikannya berdasarkan persetujuan rakyat. Akhirnya semua bersetuju melantik Osman bin Affan sebagai ketua kerajaan.

Dalam sejarah Islam, tragedi hitam ini amat banyak. Dengan sebab itu, sejarah mencatatkan bahawa Osman dibunuh. Dengan kelam kabut dan kekacauan politik ketika itu, akhirnya pembesar-pembesar Arab bersetuju untuk melantik Ali bin Abi Talib sebagai ketua kerajaan.

Dari gambaran pelantikan keempat-empat tokoh Islam yang dipesan Nabi agar diteladani, didapati mereka melihat persetujuan rakyat dalam mengabsahkan pelantikan, bukan mengamalkan sistem monarki secara keturunan.

Bermulanya Monarki

Dalam sejarah muslim, monarki bermula pada era pemerintahan Muawiyyah bin Abi Sufyan yang kemudian dikenali sebagai Dinasti Umawiyyah. Di samping dinasti Umawiyyah yang berpusat di Damsyiq, terdapat dua lagi dinasti besar dalam sejarah muslim, iaitu Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad – lahir selepas kejatuhan Umawiyyah, dan Dinasti Osmaniyyah yang berpusat di Turki – lahir selepas kejatuhan Dinasti Abbasiyyah.

Sejarah pemerintahan secara monarki dalam sejarah muslim ini tidak terbatas kepada tiga dinasti ini sahaja, tetapi terdapat beberapa dinasti kecil, seperti Dinasti Fatimiyyah dan Ayubiyyah yang bertapak di Mesir, atau Dinasti Saljukiyyah yang bertapak di beberapa wilayah di Turki dan banyak lagi.

Penutup

Dalam kalangan ulama Islam, terdapat dua pendirian dalam menafsirkan sikap Islam terhadap monarki. Kalangan yang bersetuju menganggap, amalan monarki diterima kerana ia pernah diamalkan oleh sahabat Nabi — Muawiyyah bin Abi Sufyan.

Di pihak yang tidak bersetuju pula beranggapan, Muawiyyah yang melaksanakan pemerintahan Monarki itu mendapat bantahan dari beberapa orang sahabat Nabi yang lain. Ini ditambah pula, apabila Islam meletakkan asas pelantikan itu perlu berdasarkan kepada kelayakan. Hal ini diasaskan kepada ayat al-Quran (Surah al-Nisaˇ 4:58) dan perkataan Nabi saw: “Apabila diberikan sesuatu urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggu saat kehancuran.”

Dari dua hujah wahyu ini, mereka menyimpulkan bahawa politik dalam Islam itu berdiri atas asas kelayakan, bukan berasaskan kepada keturunan.

Dalam menghuraikan kelayakan, mereka meletakkan kepada dua asas, iaitu berkemampuan dan amanah. Ini disandarkan kepada beberapa ayat al-Quran, Surah Yusuf 12:55, Surah al-Qisas 28:26 dan Surah al-Baqarah 2:247.

*Disiarkan di Oriental Daily (12 April 2019):  http://www.orientaldaily.com.my/s/286587

Facebook Comments