Entries by Lim Hong Siang

Kenyataan lucu ketika bencana alam

Agama datang, bukan sekadar membetulkan jiwa-jiwa manusia, malahan hadir untuk membina daya intelektual. Ekoran itu, ketika wujud kedangkalan, hakikatnya bukan agama, tetapi kerana agamawan yang kurang pemahaman terhadap agama.

Filem One Two Jaga

Kita diperlihatkan bagaimana anggota masyarakat yang miskin, tidak (atau kurang) berkuasa saling bermusuhan. Polis yang beramanah mahu menangkap pendatang asing tanpa permit; pekerja asing yang mencari rezeki dengan keringat mereka pula benci terhadap polis yang rakus untuk menuntut wang sogokan.

巫统困境,国家困局

此时此刻,希盟必须停止利用巫统的困境,作为各党博弈的筹码。要建立新马来西亚,就该推动选举制度改革,让为不同议题斗爭的政党可以生存;也让不同政党之间的张力,维持一个多元有竞爭的政治生態。

走调的公正党党爭

遗憾的是,公正党在改朝换代以后的首届党选中,政策理念、方向路线之辩论,几乎缺席。国產车3.0与公共交通之间要如何取捨、国语地位与多源流教育之间的拉扯、世俗体制与宗教法律之间的张力,都没有成为焦点。

烈火莫熄二十年

509的改朝换代被喻为马来西亚「第二次独立」,媒体对「新马来西亚」的称呼乐此不疲。但在巫统的废墟上,我们要建构什么样的精神——这个讨论似乎还不够彻底、深入。