Dialog Untuk Hindari Prejudis

Saya simpulkan bahawa masalah besar yang berlaku dalam masyarakat melayu muslim di Malaysia bukan kerana agama Islam, tetapi cara mereka memahami Islam dalam kerangka yang salah.

对话能避免偏见

统考问题背后出现的政治游戏,令我感到不安,尤其看到两种极端看法,带著族群的標誌时:马来人对华人。双方似乎无法找到共同点。我更担忧的是,看到有人开始质疑同胞的爱国精神。