Antara Dosa Dengan Kejahatan

Ketika hampir dengan saat kewafatan, tiga perkara sahaja dipesan Nabi Muhammad kepada umat Islam yang hidup untuk dijaga – iaitu nyawa, harta dan maruah. Persoalannya, mengapa tiga penjagaan yang berbaki (agama, keturunan dan akal) tidak ditekankan oleh Nabi sebelum baginda wafat?

罪过与罪恶之分

令人省思的是,先知在临终时,只叮嘱活著的穆斯林要维护其中三项,即生命、財產和尊严。问题是,为何先知临终时没强调其余三项(宗教、传承和心智)?

Ketuanan Melayu

Islam menolak amalan perkauman sempit. Nabi Muhammad saw pernah marah kepada seorang sahabat yang bernama Abu Zar al-Ghiffari yang berbangsa Arab kerana memanggil seorang sahabat berbangsa Habsyah (Afrika) “Wahai anak kepada perempuan kulit hitam”.

马来人主权论

先知穆罕默德曾因为其阿拉伯族的友人阿布扎尔卡法里(Abu Zaral-Ghiffari)称呼(非洲)埃塞俄比亚的友人为「黑人女子的儿子」而生气。在圣训,先知说,「阿拉伯人不比其他国家人更高贵。」

Hukuman mati dari perspektif Islam

Apabila berjaya dibuktikan bahawa pembunuh itu membunuh dengan sengaja, maka hakim tidak boleh terus menjatuhkan hukuman, sebaliknya perlu bertanya kepada ahli keluarga mangsa bunuh, apakah mereka mahu memaafkan atau tidak.

从伊斯兰角度看死刑

对于谋杀罪,当证明凶手是蓄意时,法官不能直接判处死刑,而要询问受害者的家属是否愿意原谅。如果受害者家属选择不原谅,则杀人者將判处死刑。然而,《可兰经》经文也有建议受害者家人选择宽恕。

Arak dalam wacana ilmuwan muslim

Terdapat pandangan moden dari kalangan ilmuwan muslim menganggap bahawa yang diharamkan dalam agama adalah minuman yang boleh memberi mabuk kepada seseorang individu.

伊斯兰学者论述酒

原则上穆斯林是禁止喝酒的,但如何定义酒,伊斯兰学者之间却有不同观点。虽然穆斯林禁酒,但穆斯林不能禁止非穆斯林饮酒,更何况在一些非穆斯林的宗教里,饮酒是允许的。

Intipan: Jabatan Agama Islam tidak ikut Islam?

Tindakan intipan ini bukan berasaskan kepada teks wahyu, tetapi ia sekadar pendapat ilmuwan muslim di Malaysia. Justeru, ia bukan hukum Islam, tetapi ia sekadar hukum ciptaan manusia sahaja.

宗教局检举没遵守教义?

著名伊斯兰宗教师奥卡杜里(al-Imam al-Qurtubi)曾说,先知的好友赛汀奥玛统治时,並没有对喝酒的友人採取法律行动。此外,先知另一个友人阿都拉曼奥夫,与赛汀奥玛也没有採取行动对付在其家喝酒的拉比亚乌玛,虽然他们知道后者如此做。

Kenyataan lucu ketika bencana alam

Agama datang, bukan sekadar membetulkan jiwa-jiwa manusia, malahan hadir untuk membina daya intelektual. Ekoran itu, ketika wujud kedangkalan, hakikatnya bukan agama, tetapi kerana agamawan yang kurang pemahaman terhadap agama.

灾难时的滑稽谬论

信仰宗教的人很多,但是,並不是很多人以知识方式来信仰。事实上,不少更是盲从的信徒。真理不一定来自宗教人士,反而许多时候只能由非宗教人士来解释。宗教应该建立在思考和知识的基础上,而不是盲从宗教人士。