Perkahwinan Kanak-Kanak Wajar Dibantah

Demi memastikan kebajikan dalam perkahwinan tercapai, desakan agar diletakkan tahap umur minima perkahwinan pada 18 tahun tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan ia boleh dianggap sebagai wajar.

反对童婚

为了达到婚姻的幸福,施压政府制定18岁为最低结婚年龄,並没有违反伊斯兰教义,反而可视为合情合理。

Quran Tidak Kata Lesbian Perlu Disebat

Pelaksanaan hukuman sebatan kepada pesalah lesbian bukan bersumberkan al-Quran dan al-Hadis, tetapi ia sekadar pandangan ilmuwan muslim yang diistilahkan sebagai Takzir.

可兰经没说女同性恋须鞭刑

我国最大的一个问题,就是往往与穆斯林相关的事物,都会用「伊斯兰」包装起来。这不是先知所要的。例如,伊斯兰银行、伊斯兰政党、伊斯兰法庭、符合伊斯兰教法酒店等。

Dialog Untuk Hindari Prejudis

Saya simpulkan bahawa masalah besar yang berlaku dalam masyarakat melayu muslim di Malaysia bukan kerana agama Islam, tetapi cara mereka memahami Islam dalam kerangka yang salah.

对话能避免偏见

统考问题背后出现的政治游戏,令我感到不安,尤其看到两种极端看法,带著族群的標誌时:马来人对华人。双方似乎无法找到共同点。我更担忧的是,看到有人开始质疑同胞的爱国精神。