Mengapa muslim marah dengan buka puasa di Gurdvara?

Tidak terdapat sebarang larangan dari teks al-Quran dan Hadis bagi muslim berbuka puasa di rumah ibadat non-muslim. Dalam perdebatan ulama Islam pun, bukan sekadar isu berbuka puasa, bahkan sebilangan besar dalam kalangan ulama Islam membenarkan muslim menunaikan solat dalam rumah ibadat non-muslim. Jika menunaikan solat pun dibenarkan, sudah pasti berbuka puasa yang lebih rendah tahapnya di sisi Tuhan – lagi-lagi ia dibenarkan.

为何对锡克庙开斋愤怒?

原则上,《可兰经》和《圣训》文本里都没提及禁止穆斯林在非穆斯林礼拜场所开斋。在伊斯兰宗教学者的争论中,不仅是涉及开斋的问题,甚至多数伊斯兰学者也允许穆斯林在非穆斯林宗教场所进行祈祷。如果在其他宗教场所祈祷是允许的,开斋更不用说了。

Poligami: Dari mana, mahu ke mana?

Tidak dinafikan, al-Quran menegaskan prinsip keadilan dalam berpoligami. Tetapi, amat ramai yang berpoligami bukan dari kalangan yang mampu berlaku adil, sebaliknya mengabaikan kewajipan terhadap anak dan isteri.

一夫多妻制 何去何从?

伊斯兰出现之前,在阿拉伯世界,一夫多妻制是基于性欲的满足,伊斯兰到来后,改变了一夫多妻制的方向,转向打造一个社会的福利需求。无论如何,不少穆斯林实行一夫多妻制是为了满足性欲。虽然,《可兰经》强调一夫多妻制需有公正的原则,但许多为夫者没有公正对所有妻儿,反而忽略了应有的责任。

Dari mana terorisme bermula?

Dengan berfikir secara kritis, seseorang itu beragama bukan lagi secara taqlid buta, tetapi melalui proses berfikir, dan menilai balik terhadap sebarang ungkapan dari agamawan. Apabila mereka boleh menilai, sudah pasti tindakan mereka akan berasaskan kepada kesan baik atau buruk, dengannya dapat mengurangkan keterlibatan mereka dengan pengganasan.

恐怖主义从何开始?

因此,教育系统特别是伊斯兰教育体系,打造批判思维遏制恐怖主义是至关重要的。因为,通过批判思维,个人不会盲从信仰,但通过思维过程,评估任何宗教师的表述。当人们可以判断时,他们的行动将依据好的或坏的影响来决定,从而减少他们参与恐怖主义行动机会。

Isu Islam-Melayu: Ulangtahun pertama PH

Dari sudut persepsi pula, amat jelas PAS-UMNO berusaha mencipta gambaran kononnya kerajaan PH didominasi oleh DAP. Lebih dahsyat, persepsi yang direka ini diterima oleh kebanyakan masyarakat Melayu, malah dari kalangan yang pernah memberi sokongan kepada PH.

希盟执政一周年:马来人及伊斯兰课题

从观感上,明显的伊党─巫统试图制造一种印象,就是希盟政府被民主行动党主导。更严重的是,大多数马来社会都接受这样的印象,即使是那些曾经支持希盟的人。

Pesta Buku

Semasa saya berkunjung di Indonesia, saya mahu mencari bahan bacaan dalam bahasa Melayu berkenaan seni perang Sun Tzu, sejarah perang Hitler dan berkenaan agama Hindu. Bahan bacaan ini amat sukar didapati di Malaysia, tetapi amat mudah didapati, malah terdapat dalam banyak versi di Indonesia.

从书展看大马穆斯林

当我到印尼书展时,我会想找有关孙子兵法、希特勒战争史和有关兴都教的马来文读物。这种马来文读物在我国非常难找,但在印尼非常容易找到,而且有许多不同的版本。

伊斯兰与君主制

他们总结出,在伊斯兰,权位应是依据能力而非世袭来安排。至于继承者的条件,这一派伊斯兰学者认为,继承者必须符合两项基本要求,即能力和诚信。

Islam dengan Monarki

Dari dua hujah wahyu ini, mereka menyimpulkan bahawa politik dalam Islam itu berdiri atas asas kelayakan, bukan berasaskan kepada keturunan. Dalam menghuraikan kelayakan, mereka meletakkan kepada dua asas, iaitu berkemampuan dan amanah. Ini disandarkan kepada beberapa ayat al-Quran, Surah Yusuf 12:55, Surah al-Qisas 28:26 dan Surah al-Baqarah 2:247.