Entries by Wanji

万吉:伊斯兰反歧视

先知强调,阿拉伯人不应自认为比其他民族更高尚。在世界上,人人平等,不分出身、民族、种族和肤色。在后世,一个人的地位,是依据他在世时对真主的忠诚来衡量。

Antara Dosa Dengan Kejahatan

Ketika hampir dengan saat kewafatan, tiga perkara sahaja dipesan Nabi Muhammad kepada umat Islam yang hidup untuk dijaga – iaitu nyawa, harta dan maruah. Persoalannya, mengapa tiga penjagaan yang berbaki (agama, keturunan dan akal) tidak ditekankan oleh Nabi sebelum baginda wafat?

罪过与罪恶之分

令人省思的是,先知在临终时,只叮嘱活著的穆斯林要维护其中三项,即生命、財產和尊严。问题是,为何先知临终时没强调其余三项(宗教、传承和心智)?

Ketuanan Melayu

Islam menolak amalan perkauman sempit. Nabi Muhammad saw pernah marah kepada seorang sahabat yang bernama Abu Zar al-Ghiffari yang berbangsa Arab kerana memanggil seorang sahabat berbangsa Habsyah (Afrika) “Wahai anak kepada perempuan kulit hitam”.

马来人主权论

先知穆罕默德曾因为其阿拉伯族的友人阿布扎尔卡法里(Abu Zaral-Ghiffari)称呼(非洲)埃塞俄比亚的友人为「黑人女子的儿子」而生气。在圣训,先知说,「阿拉伯人不比其他国家人更高贵。」

Antara Dosa Dengan Kejahatan

Islam mengajar untuk menjaga enam perkara, tetapi mengapa sebelum Nabi Muhammad wafat, Baginda berpesan agar dijaga tiga perkara sahaja, iaitu dibataskan kepada nyawa, harta dan maruah?

Hukuman mati dari perspektif Islam

Apabila berjaya dibuktikan bahawa pembunuh itu membunuh dengan sengaja, maka hakim tidak boleh terus menjatuhkan hukuman, sebaliknya perlu bertanya kepada ahli keluarga mangsa bunuh, apakah mereka mahu memaafkan atau tidak.

从伊斯兰角度看死刑

对于谋杀罪,当证明凶手是蓄意时,法官不能直接判处死刑,而要询问受害者的家属是否愿意原谅。如果受害者家属选择不原谅,则杀人者將判处死刑。然而,《可兰经》经文也有建议受害者家人选择宽恕。

Arak dalam wacana ilmuwan muslim

Terdapat pandangan moden dari kalangan ilmuwan muslim menganggap bahawa yang diharamkan dalam agama adalah minuman yang boleh memberi mabuk kepada seseorang individu.

伊斯兰学者论述酒

原则上穆斯林是禁止喝酒的,但如何定义酒,伊斯兰学者之间却有不同观点。虽然穆斯林禁酒,但穆斯林不能禁止非穆斯林饮酒,更何况在一些非穆斯林的宗教里,饮酒是允许的。

Arak dalam wacana umat Islam

Pemerintah muslim tidak boleh halang non-muslim untuk minum arak. Ini konsep kebebasan mengamalkan agama oleh non-muslim dalam sesebuah negara yang diperintah oleh muslim. Dengan itu juga, jual beli arak sesama non-muslim tidak dihalang.