Ketuanan Melayu: Antara Persepsi dengan Agama

Kesan dari mengangkat konsep ketuanan Melayu, melahirkan persepsi bahawa wujud tanggapan bahawa bangsa selain Melayu sebagai hamba atau sentimen kekastaan antara sesama manusia berasaskan kepada bangsa.

Arak dalam wacana umat Islam

Pemerintah muslim tidak boleh halang non-muslim untuk minum arak. Ini konsep kebebasan mengamalkan agama oleh non-muslim dalam sesebuah negara yang diperintah oleh muslim. Dengan itu juga, jual beli arak sesama non-muslim tidak dihalang.

Benarkah Islam benarkan pukul isteri?


Kalimah “dharb” dalam ayat ke 34, surah al-Nisa’ itu bukan bermaksud pukul secara fizik, sebaliknya dimaksudkan dengan makna “memisahkan atau menceraikan” isteri yang nusyuz itu dengan baik.

Sebatan: Betulkah tidak sakit?

Dari sudut hujah bahasa dan hadis-hadis, didapati pendapat ulama yang menyatakan bahawa sebatan itu adalah sakit merupakan pendapat yang paling kuat.

Perkahwinan di bawah umur matang

Soal perkahwinan bukan semata-mata persetubuhan, sebaliknya ada isu kasih sayang dan kebahagiaan yang punyai kaitan dengan faktor kemampuan berfikir dan mengurus rumah tangga.

Hukuman terhadap pelaku Lesbian


Sebarang hukuman yang dilakukan, tidak boleh sampai melahirkan celaan dan kutukan kepada pesalah. Jika membawa kepada tindakan sebegitu, ia wajar dielak.