Ketokohan Tok Guru Nik Aziz

Almarhum seorang yang kelihatan agak konservatif dalam berpakaian, tetapi beberapa keputusan politik almarhum merentasi kebudayaan masyarakat Melayu muslim di Malaysia.

Haramkah Hari Kekasih?

Walaupun Islam menekankan konsep cinta dan sayang, tetapi berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ilmuwan Islam berkenaan sambutan Hari Kekasih – ada yang mengharamkannya dan tidak kurang juga yang membenarkannya.

Aurat dan Pakaian

Terdapat perbezaan pendapat dari kalangan ilmuwan dan pemikir muslim ketika membincangkan hal berkenaan pakaian, apakah ia bersifat keagamaan secara mutlak, ataupun ia dalam lingkungan kebudayaan sesuatu masyarakat?

Wujudkah konsep Negara Islam?

Yang penting bagi sesebuah negara adalah keadilan, keamanan, kebajikan, kemaslahatan, kebahagiaan dan sebagainya. Soal jenama “Negara Islam”, bukan sekadar tidak diamalkan oleh wahyu, sebaliknya memungkinkan berlaku imej buruk pada agama islam ekoran kelemahan pentadbiran dalam negara tersebut.

Berbezakah Keadilan dalam Islam?

Konsep keadilan dalam Islam, secara dasarnya adalah kesamarataan hak-hak sesama manusia (tidak dibataskan anutan agama, jantina dan warna kulit), dan memberikan hak kepada yang berhak.

Antara Dosa Dengan Kejahatan

Islam mengajar untuk menjaga enam perkara, tetapi mengapa sebelum Nabi Muhammad wafat, Baginda berpesan agar dijaga tiga perkara sahaja, iaitu dibataskan kepada nyawa, harta dan maruah?

Ketuanan Melayu: Antara Persepsi dengan Agama

Kesan dari mengangkat konsep ketuanan Melayu, melahirkan persepsi bahawa wujud tanggapan bahawa bangsa selain Melayu sebagai hamba atau sentimen kekastaan antara sesama manusia berasaskan kepada bangsa.

Arak dalam wacana umat Islam

Pemerintah muslim tidak boleh halang non-muslim untuk minum arak. Ini konsep kebebasan mengamalkan agama oleh non-muslim dalam sesebuah negara yang diperintah oleh muslim. Dengan itu juga, jual beli arak sesama non-muslim tidak dihalang.

Benarkah Islam benarkan pukul isteri?


Kalimah “dharb” dalam ayat ke 34, surah al-Nisa’ itu bukan bermaksud pukul secara fizik, sebaliknya dimaksudkan dengan makna “memisahkan atau menceraikan” isteri yang nusyuz itu dengan baik.

Sebatan: Betulkah tidak sakit?

Dari sudut hujah bahasa dan hadis-hadis, didapati pendapat ulama yang menyatakan bahawa sebatan itu adalah sakit merupakan pendapat yang paling kuat.

Perkahwinan di bawah umur matang

Soal perkahwinan bukan semata-mata persetubuhan, sebaliknya ada isu kasih sayang dan kebahagiaan yang punyai kaitan dengan faktor kemampuan berfikir dan mengurus rumah tangga.

Hukuman terhadap pelaku Lesbian


Sebarang hukuman yang dilakukan, tidak boleh sampai melahirkan celaan dan kutukan kepada pesalah. Jika membawa kepada tindakan sebegitu, ia wajar dielak.